W miejscowości Wolisko, w Puszczy Boreckiej funkcjonuje Ośrodek Hodowli Żubrów. Od maja do września zwiedzający mogą podziwiać żubry w czasie porannego i wieczornego dokarmiania na specjalnej platformie widokowej. Kiedyś można było samodzielnie oglądać te ogromne zwierzęta, ale nie wszyscy potrafili się zachować i dochodziło do wypadków (atak żubra na drażniącego go turystę).

Żubry królują w Puszczy Boreckiej od niepamiętnych czasów aż do XVII wieku, gdy zaczęto na nie polować i praktycznie wyginęły. Dzięki działaniom ochronnym przetrwał do dziś. Puszcza Borecka zaliczana jest do tzw. lasu pierwotnego, która jest pozostałością ogromnej Puszczy Galindzkiej porastającej przed wiekami cały dzisiejszy obszar Warmii i Mazur.

Obecnie w Puszczy Boreckiej żyje ok. 80 osobników i ich populacja rośnie.