Polowa kwatera Himmlera znajduje się koło wsi Pozezdrze przy szosie Węgorzewo-Giżycko. Kwatera występowała pod kryptonimem “Hochwald” (wysoki las).

Jeden z najciekawszych obiektów historycznych powiatu. Bunkry z II wojny światowej ukryte w pozezdrzeńskim lesie, ukończone przez robotników z organizacji Todta w 1942 r. Kwaterował tu batalion policji, który wchodził w skład oddziałów przewidzianych do obrony kwatery hitlera w Gierłoży oraz obserwacji trójkąta: Kętrzyn-Węgorzewo-Giżycko. Maskowanie zapewniał gęsto rosnący las z funkjonującą bocznica kolejową, z której korzystał pociąg pancerny Himmlera.

Reichfuhrer przyjmował tu swoich gości m.in.: Hermana Goringa i Wernera von Brauna – konstruktora rakiet V-2.

Teren kwatery otoczony był pasem pól minowych, ogrodzonych płotem z siatki i drutu kolczastego.

Zespół ukryty w lesie składał sie z 9 obiektów:

– 5 schronów o dwumetrowej kontrukcji stropu i ścian;

– niedużego podziemnego garażu;

– dwóch ceglanych wartowni;

– schronu specjalnego Himmlera (21,4m x 19,3m x 8,4m) – najlepiej zachowanego do dnia dziejszego obiektu kwatery. We wrześniu 1944 roku Himmler spotkał sie tu z generałem Andrejem Własowem, udzielając mu zgody na tworzenie u boku Niemców – Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej.

Kwatera została opuszczona przez jej mieszkańców 20 listopada 1945 roku, a saperzy niemieccy wysadzili ją w powietrze.

Pozostałości bunkrów stanowią współcześnie jedną z większych atrakcji turystycznych regionu.